Mýty o zateplení domu

Zaručeně pravdivé rady o zateplení domu od sousedů stavebníků a doporučení kamarádů by se měly brát s určitou rezervou. Tři nejvíce rozšířené mýty o zateplení fasád, které vznikly v počátcích zateplování rodinných domů a stále se s nimi můžete setkat, jsou vysvětleny níže.

MÝT Č. 1 - PO ZATEPLENÍ DOMU POLYSTYRENEM PŘESTANOU ZDI DÝCHAT.

K prostupu vzduchu obvodovou konstrukcí stavby dochází v naprosto zanedbatelné míře. Takřka 100% výměny vzduchu uvnitř domu probíhá přirozeným větráním okny, otvíráním vstupních dveří, pomocí ventilátorů digestoří apod. Představa, že by k výměně vzduchu v domě docházelo prostupem obvodového zdiva, je zaměňována s možností průchodu vodních par stěnou, při kterém ale v převážné většině stavebních konstrukcí nedochází k žádným negativním jevům. Každý konkrétní případ je navíc možné předem posoudit výpočtem. K dýchání lze přirovnat schopnost absorpce proměnlivé vzdušné vlhkosti do povrchu stěn v interiéru a její zpětné vyschnutí. Tato důležitá vlastnost zůstává při zateplení domu zachována, přičemž ji zásadně ovlivňují materiály vnitřních povrchů. Pokud na vnitřním povrchu dochází ke srážení vodních par, zateplením se dosáhne zvýšení povrchové teploty a tento nepříjemný jev se ve většině případů zcela odstraní. Obava z vlhkých stěn a plísní je zbytečná.

MÝT Č. 2 - ZATEPLENÍ FASÁDY ODSTRANÍ VLHKOST OBVODOVÉHO ZDIVA.

Toto tvrzení vzniklo na základě nepochopení základního principu technologie zateplování. Zateplením domu se zvýší vnitřní povrchová teplota stěn, čímž se zmenší, většinou zcela odstraní tepelné mosty a tím se zamezí uvnitř kondenzaci vzdušné vlhkosti na příliš chladném povrchu v místech, kde se tepelné mosty nacházely. Pokud je vlhnutí obvodového zdiva způsobeno vzlínající zemní vlhkostí z důvodu špatně provedené nebo porušené izolace, zatékání, nebo je zdrojem vlhkosti cokoliv jiného, je nutné před zateplením fasády provést opatření, která problém vnikání vlhkosti do zdiva odstraní.

MÝT Č. 3 - PO ZATEPLENÍ DOMU SE ZVÝŠÍ MOŽNOST KONDENZACE VLHKOSTI A VZNIKU PLÍSNÍ.

Při venkovním zateplení fasády je to právě naopak. Díky zateplení fasády domu se zvyšuje teplota na vnitřním povrchu obvodových stěn a tím se odstraní příliš chladná místa tepelných mostů, kde ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a následné tvorbě plísní docházelo. Se zateplením jde ruku v ruce zpravidla i výměna starých oken za nové dobře těsnící. Kamenem úrazu je pak v drtivé většině případů nedostatečné větrání. Při starých oknech nebylo větrání takřka zapotřebí, protože netěsnostmi starých oken a dveří neustále probíhala výměna vzduchu, a to si je třeba uvědomit. Pokud zvyšující se vlhkost vzduchu při vaření, koupání, odpařování vody z květináčů, akvárií apod. nebude v dostatečné míře odvětrána, vniká problém projevující se kondenzací vody v první fázi především na nejchladnějších místech, a těmi jsou skla oken. Pokud ke kondenzaci či dokonce plísním dochází i na povrchu stěn, jde takřka s jistotou o popsaný problém v kombinaci s nesprávným návrhem nebo špatným provedením zateplení fasád.